Základní informace

Moravskoslezský kraj (v nedávné minulosti nazývaný též kraj Ostravský) patří mezi 14 krajů České republiky. Dále se Moravskoslezský kraj člení na okresy Opava, Bruntál, Nový Jičín, Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-Město.

Spolu žije v kraji o rozloze 5427 km² více než 1250000 obyvatel, což je nejvyšší počet obyvatel ze všech krejů České republiky.

Již za Rakousko-Uherska byl kraj, díky ložiskám uhlí, jeden z průmyslově nejvyspělejších. V dnešní době přechází pomalu kraj z těžkého průmyslu na lehký, co se sebou nese růst nezaměstnanosti a potřebu sanaci průmyslem poškozené krajiny.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Adresa 28. října 117
702 18 Ostrava
Česká Republika
Telefon +420 595 622 222
Fax +420 595 622 126
E-Mail posta@kr-moravskoslezsky.cz
Web www.kr-moravskoslezsky.cz